Buskerudkkapleiken 2024

Buskerudkappleiken 2023

Buskerudkappleiken 2024 vert arrangert 5. - 6. mai i Veggli av Numedal spel- og dansarlag.

2024-04-02
TILSKUDD

Tilskudd til aktiviteter og kurs

Lokallag i Buskerud kan søke om tilskudd til kurs og prosjekter i 2024. Søknadsfristen er 15. mars. 

2024-01-17
k

Barne- og ungdomssamlinga 2023

11.  - 12. november blir det helgesamling for barn og ungdom i Prestfoss.

2023-11-06 More...
Buskerudkappleik23

Buskerudkappleiken 2023

Buskerudkappleiken 2023 vert arrangert 5. - 6. mai på Fausko Gjestegard, Hemsedal.

2022-10-28 Read more...
busamling

Barne- og ungdomssamlinga 2022

Årets barne- og ungdomssamling er på Prestfoss 5. og 6. november!

2022-10-28 Read more...
Buskerudkkapleik2021 framsidebilde

Buskerudkappleiken 2021

Kongsberg Spel- og Dansarlag i samarbeid med Buskerud folkemusikklag inviterer til tradisjonell kappleik på Lågdalsmuseet lørdag 20. november 2021.

Read more...
BU-samling 2021

Buskerud Folkemusikklag inviterer til Dagssamling, lørdag 7. november

Barne- og ungdomssamling

Buskerud Folkemusikklag inviterer til dagskurs i kveding, dans og spel på Sigdal Museum - Folkemusikksenteret i Busekrud. 

 

2020-10-05 Read more...
barne og ungdomssamling

Fordeling av kursmidler

Buskerud Folkemusikk har fordelt kr. 100 000,- til kursstøtte i lokallag i Buskerud. 

2020-09-17 Read more...

Ny søknadsfrist er 01. september

Utvida søknadsfrist for stønadsordningar til lokallag for 2020!

PB030130.jpg
Buskerud Folkemusikklag skal fordele kr. 90 000,- frå Viken Fylkeskommune. Alle lokallag oppmodast om å søkje. Søknadsfrist 01. september 2020.

2020-04-28 Read more...

Avlysning

Både Årsmøtet i Buskerud Folkemusikklag og Buskerudkappleik er avlyst

På grunn av situasjonen rundt Coronaviruset ser vi oss nødt til å avlyse både Årsmøtet i Buskerud Folkemusikklag, 22. mars, og Buskerudkappleiken, 18. april, inntil vidare. Vi kjem tilbake med meir informasjon om nye datoar for begge arrangementa. 

2020-03-13 Read more...