k

Barne- og ungdomssamlinga 2023

11.  - 12. november blir det helgesamling for barn og ungdom i Prestfoss.

BARNE- OG UNGDOMSSAMLINGA 2023
11.  - 12. november blir det helgesamling for barn og ungdom i Prestfoss, full av musikk, dans, lek og moro! Vi har også satt av tid i svømmehallen. Kurs i dans, folkesang, hardingfele, torader, slåttetromme og langeleik. Arrangementet avsluttes med en Sjokoladekappleik på søndag. Aldersgrense 7 år. (I følge med voksen)
VELKOMMEN!
 
Instruktører:
Lars Fivelstad Smaaberg - dansespel
Bjørn Sigurd Glorvigen - kveding
Knut Boksasp Berge og Arnhild Brennesvik - dans
Saimi Kortelainen - Vanlig fele
Håkon Skjæret - Slåttetromme
Gudrun Straand og Åsmund Fauske -Hardingfele
Andrea Søgnen - langeleik
Lisbeth Haraldsen - torader
Trond Vetterstad - Lur/ seljefløyte (felleskurs, ikke eget kurstilbud)

PROGRAM
Lørdag 
10:00 Info og innkvartering
10:45 Presentasjon av instruktører er i gymsalen (ungdomsskolen)
11:00 Felles dans 
11:15 Kursing i grupper
12:15 Dugurd
13:00 Kursing i grupper
15:00 Stasjoner: Svømming/Slåttertrommer/Blås i lur/Go'kar-moro
16:00 Pause 
16:15 Middag
17:00 Stasjoner fortsetter
18:00 Pause
18:15 Kursing i grupper 
19:15 Instruktørshow!
20:00 Dansefest 
22:00 Sengetid

Søndag
08:30 Frokost 
09:15 Felles dans
09:45 Kursing i grupper / generalprøve til sjokoladekappleik
11:15 Opprydning
11:45 Dugurd
12:30 Sjokoladekappleik
14:00 Vel hjem!