TILSKUDD

Tilskudd til aktiviteter og kurs

Lokallag i Buskerud kan søke om tilskudd til kurs og prosjekter i 2024. Søknadsfristen er 15. mars. 

Støtte til kurs i lokallag! 
Buskerud folkemusikklag fordeler hvert år kr. 100 000,-  fra Buskerud fylkeskommune (tidl. Viken), øremerket økonomisk støtte til kurs og prosjekter innen folkemusikk og folkedans. Alle lokallag i Buskerud oppfordres til å søke BFML om midler til aktiviteter i 2024.

Hva slags aktiviteter kan få støtte?
- Aktiviteter i regi av medlemslag i BFML
- Kurs eller andre opplæringsprosjekter innen folkemusikk og folkedans
- Aktiviteten må foregå i Buskerud 
- Aktiviteten må foregå i løpet av 2024. 
   (Det kan også søkes om midler til aktivitet i januar og februar 2025)

Send søknad med beskrivelse av prosjektet og budsjett til post@buskerudfolk.no innen 15. mars.