7.-8. november, Folkemusikksenteret og Sigdal skole, Prestfoss i Sigdal

Barne- og ungdomssamling 2015

Buskerud Folkemusikklag sin Barne- og ungdomssamling arrangeres hvert år den andre helga i november. I år faller denne på 7.-8. november.

Påmelding skjer via TicketCo: https://buskerudfolk.ticketco.no/barne_og_ungdomssamling_2015

Read more...

Buskerud folkemusikklag kursstøtte 2015

Nå kan alle lokallag i Buskerud og Vestfold søke om Buskerud folkemusikklag kursstøtte 2015!

Utvidet frist! NY Søknadsfrist 15.juli!!

2015-06-13 Read more...

8. mars kl. 14.00 på Folkemusikksenteret, Prestfoss i Sigdal

Årsmøte 2014 i Buskerud Folkemusikklag

Buskerud Folkemusikklag avholder sitt årsmøte i 2014 på Folkemusikksenteret 8. mars. Alle lokallag under fylkeslaget er innkalt. Disse har anledning til å stille med 2 stemmeberettigede til møtet. Alle medlemmer i Buskerud Folkemusikklag har møte- og talerett.

Innkalling, årsmøtepapirer og program kan du laste ned her (.zip): Årsmøtepapirer 2014 - Buskerud Folkemusikklag.zip

2014-02-27 Read more...

Velkommen til Buskerud Folkemusikklag sine internettsider!

Du har nå kommet til fylkeslaget for folkemusikk og folkedans i Buskerud. På disse sidene vil det fortløpende bli lagt ut informasjon om lagets aktiviteter og om ting som skjer i folkemusikk- og folkedansmiljøet i fylket. Klikk deg videre i menyen over for å lese mer om Buskerud Folkemusikklag og hva vi jobber med.

Read more...