Fordeling av støtte til ulike kursformål i lokallagene!

Nå er det fordelt støtte på totalt 80 000,- fra Buskerud folkemusikklag på følgende vis, til ulike kursformål i lokallagene:

1 Småjondølene, div. kurs 15 000,-
2 Kurs, Ål spel- og dansarlag, springar og torader - 6000,-
3 Sigdal spelemannslag, springarkurs - 6000,- 
4 STY, konsert og workshop i Veggli 2.juni - 3500,-
5 Storhelg i Hallingdal - 19 500,-
6 Numedal danser, Numedal spel- og dansarlag - 10 000,-
7 Kongsberg spel- og dansarlag, folkemusikkverksted - 10 000,-
8 Seminar for lokallag, Prestfoss, 24.-26.11. - 10 000,-


LYKKE TIL!
Hilsen styret!🎶