Utvida søknadsfrist for stønadsordningar til lokallag for 2020!

Ny søknadsfrist er 01. september

PB030130.jpg
Buskerud Folkemusikklag skal fordele kr. 90 000,- frå Viken Fylkeskommune. Alle lokallag oppmodast om å søkje. Søknadsfrist 01. september 2020.

Buskerud folkemusikklag skal fordele 90 000,- fra Viken fylkeskommune, øyremerkt økonomisk stønad til kurs innan folkemusikk og folkedans i lokallaga. Alle lokallag i Buskerud oppmodast derfor om å søkje BFML om midlar til gjennomføring av kurs og prosjekt i 2020.

Send søknad med beskrivelse av prosjektet med budsjett til: post@buskerudfolk.no

Søknadsfrist: 01. september 2020.