712720_28882556

Om Buskerud Folkemusikklag

Buskerud Folkemusikklag er et område-/fylkeslag i Buskerud fylke under FolkOrg.

Laget ble stiftet 23.3.1985 og er i dag et paraplylag for 16 lokale spel- og dansarlag, spelemannslag og danseringer i Buskerud fylke. Årsmøtet er lagets øverste organ, som velger et styre med 5 medlemmer, inkl. styreleder, som står for den daglige driften av laget. Buskerud Folkemusikklag arbeider for å fremme og ivareta folkemusikk og -dans i fylket og arrangerer hvert år en Barne- og ungdomssamling (andre helga i november) og en Ungdommsamling i forbindelse med Buskerudkappleiken (sistnevnte i samarbeid med et lokallag).

Styret møtes ca. en gang i måneden og består p.t. av:

Veslemøy Fjerdingstad (styreleder), Randi Aasen (nestleder), Asgeir Blaavarp Heimdal (kasserer), Åshild Wetterhus (skrivar), Marianne Trøseng Bjørnsrud (styremedlem), Hege Johnrud (styremedlem), Sigrid Marie Østvold (vara) og Bjørn Lien (vara). 

Lagets vedtekter kan du lese her: Vedtekter for Buskerud Folkemusikklag 9.3.2013.pdf