712720_28882556

Om Buskerud Folkemusikklag

Buskerud Folkemusikklag er et område-/fylkeslag i Buskerud fylke under FolkOrg.

Laget ble stiftet 23.3.1985 og er i dag et paraplylag for 16 lokale spel- og dansarlag, spelemannslag og danseringer i Buskerud fylke. Årsmøtet er lagets øverste organ, som velger et styre med 5 medlemmer, inkl. styreleder, som står for den daglige driften av laget. Buskerud Folkemusikklag arbeider for å fremme og ivareta folkemusikk og -dans i fylket og arrangerer hvert år en Barne- og ungdomssamling (andre helga i november) og en Ungdommsamling i forbindelse med Buskerudkappleiken (sistnevnte i samarbeid med et lokallag).

Styret møtes ca. en gang i måneden og består p.t. av: Veslemøy Fjerdingstad (leder), Marianne Trøsteng Bjørnsrud (nestleder), Åshild Wetterhus (folkemusikkonsulent/sekretær), Solfrid Nestegard Gjeldokk (styremedlem), Mikkel Aasberg Arnesen (styremedlem), Rebecca Lofft (vara), Bente Storbakken (vara).