barne og ungdomssamling

Fordeling av kursmidler

Buskerud Folkemusikk har fordelt kr. 100 000,- til kursstøtte i lokallag i Buskerud. 

Styret i BFML kan med glede meddele at 100 000,- går til fordeling av kursstøtte i år. I tillegg kommer støtteoppkjøp av diverse produksjoner på tilsammen 13 000,-. Dette er øremerkede bevilgninger fra Viken fylkeskommune.

Tilsagnsbrev til den enkelte søker blir sendt pr mail fra post@buskerudfolk.no

Vi oppfordrer samtidig om å sende rapport på tidligere bevilgede penger fra gjennomførte kurs, og tilbakemelding om eventuelle avlyste kurs i 2019.

 

Kursstøtte til lokallag, (totalt 100 000,-):

 • Springarforum 2021                                             6 000,-
 • Storhelg i Hallingdal.                                           20 000,-
 • Småjondølene, dansekurs/ spelemenn                    10 000,-
 • Geilo spelemannslag, Barnehageturné                    15 000,-
 • Nes spel- og dansarlag, Laus- kurs                        10 000,-
 • Numedal spel- og dansarlag, Feleskole m.m            14 000,-
 • Kongsberg spel og dansarlag,
  Folkemusikkverksted og Sjokoladekappleik             10 000,-
 • Folkemusikksenteret, Museene danser – formidling) 15 000,-

 

Søknader om støtteoppkjøp, (totalt 13 000,-):

 • Even Tråen søker om 10 000,- til notesamling           9000,-
 • Støtteoppkjøp, CD- produksjon: Rjukanfossen           4000,-