Årsmøte i Buskerud Folkemusikklag 2018

Årsmøte i Buskerud folkemusikklag vil bli arrangert 18.03.2018 Kl 13-16 på folkemusikksenteret i Prestfoss. Underholdningen vil bestå av Erling Halling sine elever fra Kongsberg og dansegruppa "Lealaus" i fra Nore.