Årsmøte 2014 i Buskerud Folkemusikklag

8. mars kl. 14.00 på Folkemusikksenteret, Prestfoss i Sigdal

Buskerud Folkemusikklag avholder sitt årsmøte i 2014 på Folkemusikksenteret 8. mars. Alle lokallag under fylkeslaget er innkalt. Disse har anledning til å stille med 2 stemmeberettigede til møtet. Alle medlemmer i Buskerud Folkemusikklag har møte- og talerett.

Innkalling, årsmøtepapirer og program kan du laste ned her (.zip): Årsmøtepapirer 2014 - Buskerud Folkemusikklag.zip