Barne- og ungdomssamlinga 2014

8.-9. november, Folkemusikksenteret og Sigdal skole, Prestfoss i Sigdal

Buskerud Folkemusikklag sin Barne- og ungdomssamling arrangeres hvert år den andre helga i november. I 2014 faller denne på 8.-9. november. Følg med på våre nettsider, mer informasjon kommer etterhvert.