Barne- og ungdomssamling 2016

12.-13. november, Folkemusikksenteret og Sigdal skole, Prestfoss i Sigdal

Buskerud Folkemusikklag sin Barne- og ungdomssamling arrangeres hvert år den andre helga i november. I år faller denne på 12.- 13. november.

Påmelding skjer via TicketCo: https://buskerudfolk.ticketco.no/busamlinga2016